Sterk Gezond
Image default
Volksgezondheid en veiligheid

Ondanks het milieu hebben we deze batterijen nodig

Met de toenemende vraag naar apparaten zoals telefoons en laptops is de behoefte aan batterijen de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Deze groei gaat echter gepaard met gevolgen voor het milieu. Daarom kijken we in dit artikel kritisch naar welke batterijen we echt nodig hebben. Maar ook naar de milieuschade en hoe we die kunnen verminderen.

Welke batterijen hebben we echt nodig?

Een werktelefoon én privetelefoon in plaats van dual sim, dat kost natuurlijk extra batterijen. Maar zonder mobieltje willen we niet meer. Daarom moeten we eens kritisch kijken naar de vraag: welke batterijen hebben we echt nodig? Zoals batterijen voor gehoorapparaat, waardoor doven en slechthorenden de hele dag hun gehoorapparaat kunnen gebruiken. En dus weer mee kunnen doen aan gesprekken of series kijken. En hun o zo belangrijke mobiel weer kunnen opnemen.

Maar ook batterijen in brandalarmen zijn heel belangrijk. Die kunnen immers levens redden. Evenals batterijen in pacemakers voor mensen met een verzwakt hart. Het spreekt voor zich dat deze batterijen essentieel zijn en niet ter discussie staan.

Veel andere batterijen staan wel ter discussie. Zoals die in een extra mobieltje. Maar ook de televisie, radio en Chromecast hebben allemaal een eigen afstandsbediening met batterij. 

Om over echt slimme huizen met op afstand bestuurbare luifels, luxaflex, thermostaat en robotstofzuigers nog maar niet te beginnen. Bij elk onderdeel hoort een eigen afstandsbediening. Waardoor je opeens tientallen batterijen gebruikt. Kijk dus vooral eens goed rond in je eigen huis. Moet alles wel “slim” en op afstand bestuurbaar zijn? Of kun je ook zelf ´s ochtends de luxaflex naar beneden doen, zodat de hete zon je woonkamer niet kan verwarmen? En in plaats van de robotstofzuiger z´n werk te laten doen, eens per week zelf een stofzuiger op stroom pakken? Dit scheelt veel batterijen. En dus verminder je de milieuschade.

Wat zijn de milieueffecten van batterijen?

Voor de productie van batterijen zijn hulpbronnen nodig die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor ons milieu. Veel van deze materialen worden als giftig beschouwd en kunnen een bedreiging vormen voor de mens als ze niet op de juiste manier worden verwijderd of gerecycled. Het extractieproces dat wordt gebruikt om veel van de materialen te verkrijgen die batterij bedrijven nodig hebben, leidt ook tot ontbossing, bodemdegradatie en waterverontreiniging, afhankelijk van de locatie ten opzichte van rivieren of andere waterlichamen.

De meeste soorten batterijen bevatten ook zware metalen zoals lithium die in de bodem kunnen lekken zodra ze worden weggegooid, omdat ze poreus zijn wanneer ze na verloop van tijd aan te veel hitte of druk worden blootgesteld. Bovenop dit alles stoot het productieproces grote hoeveelheden koolstofdioxide uit, samen met andere broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde, waardoor het moeilijk is het effect ervan te verminderen zonder alternatieve energiebronnen te vinden.

Ondanks deze problemen hebben we accu’s nog steeds nodig en vertrouwen we erop omdat ze ons voorzien van onmisbare draagbare energie oplossingen; van eenvoudige huishoudelijke apparaten zoals afstandsbedieningen, klokken, enz. Daarom moeten we manieren vinden om de gevolgen van de productie en verwijdering van batterijen voor het milieu en de menselijke gezondheid te beperken.

Eén manier om dit te bereiken is door efficiëntere batterijen te maken waarvoor minder materialen nodig zijn, maar die toch dezelfde hoeveelheid energie kunnen leveren. Door verbeteringen in de batterijtechnologie, zoals het gebruik van nieuwe materialen zoals grafeen of andere nanomaterialen om de energie opslagcapaciteit te vergroten zonder dat de productie of verwijdering ervan een grote impact heeft op het milieu. 

Bovendien moeten bedrijven ernaar streven waar mogelijk hernieuwbare bronnen te gebruiken voor productieprocessen, in plaats van te vertrouwen op traditionele methoden. Die zijn namelijk sterk afhankelijk van niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals kolen en olie – iets waar veel toonaangevende bedrijven vandaag actief aan werken. 

Verder moeten regeringen ervoor zorgen dat ze ook een effectief beleid hebben als het gaat om veilige recycling praktijken. Zodat alle batterijen aan het einde van hun levensduur op verantwoorde wijze worden verwijderd. Nu worden ze vaak nog ergens gestort of achtergelaten in openbare ruimten. Daardoor kunnen ze grote milieuschade veroorzaken.

Hoe kunnen we de milieueffecten van batterijen verminderen?

De meest praktische manier is door onze afhankelijkheid van wegwerpcellen waar mogelijk te verminderen. Door bijvoorbeeld minder apparaten met batterijen te kopen. Je kunt de batterijen ook vervangen door oplaadbare cellen. Dit helpt niet alleen de afvalproductie te verminderen, maar bespaart ook geld omdat je niet om de paar weken nieuwe packs hoeft te kopen!

Daarnaast kun je kiezen voor groene energiebronnen bij het opladen van batterijen – zoals zonne- of windenergie. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het zowel kosteneffectief als hernieuwbaar is!

Tot slot is het belangrijk dat we allemaal voorzichtig zijn met het weggooien van gebruikte batterijen om ons milieu niet te belasten met gevaarlijke materialen.