Sterk Gezond
Image default
Gezondheid van kinderen

Het maken van echo’s

Het maken van echo’s kan geruststellend werken

Tijdens een zwangerschap maakt u een spannende tijd door. U wilt eigenlijk constant weten hoe het met uw kleintje in uw buik gaat. De te maken van echo’s worden ingepland. Voor de zekerheid zijn er dat maar in principe twee. De eerste is ongeveer tussen de 10 en 12 weken en de tweede echo rond de 20 weken. Wanneer de verloskundige vindt dat er meer echo’s gemaakt moeten worden, dan wordt dat geregeld. Wanneer er medische redenen zijn om meer echo’s maken, dan kan er bij de 6 á 7 weken een vroege echo gemaakt worden. Ook kan er nog een echo gemaakt worden rond de 30 weken en eventueel nog een liggingsecho rond de 36 weken.

Een echo laten maken

Wanneer u zeker wilt weten of u daadwerkelijk zwanger bent, kunt u een termijnecho laten maken rond de 10 á 12 weken. Wanneer u de echo laat maken, dan kan er ook gezegd worden wanneer de bevalling zal plaatsvinden. Deze datum kan nodig zijn, wanneer u tijdig zwangerschapsverlof wilt aanvragen. Op deze echo kunt u ook zien of u in verwachting bent van één of meerdere kinderen.

Een belangrijke echo laten maken

Een echo laten maken rond de 20ste week is belangrijk, omdat dan de groei en de ontwikkeling van de organen van de baby gezien kunnen worden. Er wordt op deze echo gekeken of de baby nog een open schedeltje of open ruggetje heeft. Ook wordt deze echo gebruikt om te bepalen of de baby voldoende vruchtwater heeft. Wanneer er tijdens de echo een afwijking wordt geconstateerd, dan zal u worden doorverwezen naar de specialist.

Een pretecho laten maken

U kunt een pret echo laten maken als u wilt weten hoe ver de ontwikkeling van uw baby is. De echo’s kunnen worden gemaakt bij een verloskundigenpraktijk . Bij het maken van een pretecho krijgt u uitleg van wat er getoond wordt. Een pretecho is bedoeld om uw kindje te bewonderen. Om een pretecho te laten maken, kunt u zelf het initiatief nemen door het maken van een afspraak bij een verloskundigenpraktijk die zich daarvoor leent.

https://www.echopraktijkliva.nl/echo/