Sterk Gezond
Image default
Geneeskunde

Ooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie komt vaker voor dan je denkt. De redenen voor deze ingreep variëren van hangende oogleden of wallen. Bij hangende oogleden, is de oorzaak de dikte van de oogleden. Als deze oogleden opzwellen,worden ze zwaarder waardoor ze gaan hangen. Het zwaarder worden van de oogleden komt door het ouder worden. Door ouderdom neemt naast de afzakkende elasticiteit in de ogen, ook het vetweefsel dat zich achter door oog bevindt uit. Daarbovenop, zwakken de wenkbrauwen af doordat huid in het voorhoofd langzamer hand verzakt.

Voordelen van een oogcorrectie

Het eerste voordeel van een oogcorrectie is de minder vermoeide ogen. Door hangende oogleden, lijkt iemand vermoeider terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn. Iemand kan zich ook daadwerkelijk vermoeider voelen, doordat het voor mensen met hangende oogleden meer moeite kost om naar iets te kijken. Bovendien zijn mensen met hangende oogleden ook meer tijd kwijt aan het focussen. Daarnaast kunnen mogelijke hoofdpijnklachten verdwijnen met een oogcorrectie. De verklaring hiervoor is dat mensen met hangende oogleden vaak geneigd zijn om de wenkbrauwen op te trekken. Dit met hoofdpijn of zelfs erger migraine tot gevolg. Verder kan het zicht na een ooglift beter zijn, doordat de oogleden weer strak op zijn plek zitten. Tot slot, is een ooglift een onschuldige ingreep. Door plaatselijke verdoving, verloopt de ingreep vaak soepel en pijnloos. Direct na de ingreep zijn de ogen vaak blauw en opgezwollen. Niet getreurd, dit trekt na een paar dagen met de juiste medicatie weer bij.

Nadelen van een oogcorrectie

Alhoewel er meer voor- dan nadelen van zo’n ingreep is, zijn er wel enkele nadelen die noemenswaardigheid zijn, Wie namelijk een ooglidcorrectie wilt, zal daarvoor diep in de buidel moeten graven. Als een ooglidcorrectie om cosmetische redenen wordt uitgevoerd, wordt het bedrag van deze ingreep niet vergoedt. Zo worden onderooglidcorrecties bijna nooit vergoed, maar niet als er sprake is van een bijzonder geval. Een bovenooglidcorrectie kan voor een gedeelte wel worden, vergoedt. Een ander nadeel is dat wanneer iemand graag een ingreep wilt onderaan, dit soms alleen mogelijk is wanneer er  voldoende overtollige huid of weefsel beschikbaar is. Bovendien kan het gebruik vaan sommige medicijnen in combinatie met de ingreep door een huisarts worden afgenomen, bekijk hier de mogelijkheden.

https://ooglift.nl/